ČITANJA:
Post 9,8-15; Ps 25,4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Pt 3,18-22; Mk 1,12-15

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Šimun, Bernardica

 

Pjesma prije Evanđelja:

Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta (Mt 4,4b).

Prvo čitanje:

Post 9, 8-15

 

Savez Božji s Noom, izbavljenim od voda potopa.

 Čitanje Knjige Postanka

Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: »Evo, sklapam savez svoj s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima, sa svime što je s vama izišlo iz korablje – sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam savez svoj s vama te nikad više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.«I reče Bog: »A ovo znamen je saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama za naraštaje dovijeka: Dugu svoju u oblak stavljam, da znamenom bude saveza između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i dúga se u oblaku pokaže, spomenut ću se saveza svoga, saveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako biće.«Riječ Gospodnja.

 Dobrostivi Gospodine učini od moga srca KORIZMENI ORATORIJ, na kome je požrtvovna ljubav satkana od molitve za sve potrebite darovana tebi na milost, uroni nas sve u svoju predragocijenu krv, u kalež iz kojeg sjaje dugine boje tvoga vječnoga saveza sa nama. Tvome obećanju vjerujem i tvome obećanju služim u sve dane života svoga. Samo Biblijskom proročanstvu vjerujem, ti si nas otkupio, ti nas nikada nećeš ostaviti nado jedina. Znam Gospode da će ono uvelo cvijeće zbog tvoje dobrote opet procvjetati u duginim bojama, jer tvoj sveti savez sve blagoslovom ispunjava.
Nadahnuće Duha Svetoga iz Post 9, 8-15

 Otpjevni psalam:

 

Ps 25, 4bc-5ab.6-7bc.8-9

 

 

Pripjev:

 

Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina za one koji čuvaju Savez tvoj.

 Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.
Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!
Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

 

  Pouko moja, u tebi mi mudrost stanuje, lahoru nježni, toplino rajska obasjaj mi misli nadom, da bi drugima mogla donjeti utjehu kroz ovo korizmeno vrijeme. Spasiteljska okrijepo, izbavi nas iz nepravde položi nas u pravdu svoju. Pogledaj na našu poniznost i pokajanje, obasjaj nas vječnom ljubavlju, amen!

Nadahnuće Duha Svetoga iz Ps 25, 4bc-5ab.6-7bc.8-9

 

 Drugo čitanje:

 

1Pt 3, 18-22

 

 

 Vas sada spasava protulik korablje – krštenje.

 Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bî spašena vodom. Njezin protulik, krštenje – ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu – i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.Riječ Gospodnja.

 Duše života vječnoga, okrijepo u sakramentu Kršenja ti koji nas obrani od zmaja pogana i očisti nas od grijeha, tebi Oče, tebi Isuse Kriste, tebi Duše Sveti prinosinmo svoju pokoru za zahvalnost spasenja.   
Nadahnuće Duha Svetoga iz 1Pt 3, 18-22
 

 

Evanđelje:

Mk 1, 12-15

 

 Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu.

 Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«Riječ Gospodnja.

Kušnje ti nisu naudile Kriste, jer si ispijao iz Očeve Riječi nebeske vode čiste, kojom su te tješili anđeli. Ljubav se tvoja ne može promijeniti, jer je božanstvena puna milosti. Sve pretnje Sotone ne mogu ti nauditi, kao i nama slugama tvojim. Blagoslovljeno je tvoje Evanđelje, blagoslovljeni su tvoji proroci. Obraćenje dolazi, tvome Kraljevstvu poželjeli su mnogi služiti. Hvala ti jer si me pozvao davno da ti služim. Hvala ti jer moji okovi nisu za neke bezvrijedne stvari, kroz svaku moju bol i suzu proslavlja se tvoj križni put.   

Nadahnuće Duha Svetoga iz Mk 1, 12-15

Ana Emanuela Šimunić, Bilaj

 Moramo stalno tako postupati, da sva naša djela budu na neki način mali razgovori s Bogom, ali bez učenosti, nego neka dolaze iz čistoće i jednostavnosti srca » (Duhovne izreke 6-7)

Molitva: Svemogući vječni Bože, daješ nam korizmeno vrijeme kao put obraćenja i milosti. Smjerno te molimo, prati nas svojim Duhom da umijemo radosno nasljedovati posluh i vjernost tvoga Sina, Isusa Krista. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

PODIJELI