Nadbiskup Lahorea, mons. Sebastian Francis Shaw, objavio je da će u njegovoj nadbiskupiji 2019. biti Godina dijaloga

Mate Žaja – Vatikan

Ljudi danas koriste sredstva suvremene tehnologije, ali paradoksalno imaju manje vremena za međusobnu komunikaciju. Važno je poticati ih na dijalog i pratiti ih u tome. Dijalog je sredstvo koje promiče život i mir – rekao je u intervjuu agenciji FIDES nadbiskup Lahorea, Sebastian Francis Shaw, te najavio da će u njegovoj nadbiskupiji 2019. biti Godina dijaloga.

Dijalog na svim razinama donijet će novu nadu

Dijalog između pojedinaca, supružnika, obitelji, zajednica i ljudi različitih religija donijet će novu nadu, pomoći ukloniti nesporazume i produbiti i ojačati odnose – kazao je nadbiskup Shaw i dodao – Kada čitamo Bibliju, poznat nam je dijalog između Boga i čovjeka. Dijalog počinje, u Knjizi Postanka, kada čovjek ode od Boga zbog grijeha, te se sakrije. Ali Bog zove Adama i započinje dijalog s njim. Kroz dijalog Bog želi obnoviti odnos s čovječanstvom. Biblijski redak “Gospodin Bog zovne čovjeka: »Gdje si?«” (Post 3,9) predstavlja glavnu temu i biblijsku referencu za razumijevanje široke misije koju će katolička zajednica živjeti tijekom Godine dijaloga.

Bog započinje dijalog s čovječanstvom

Nadbiskup se potom osvrnuo na dijalog između Boga i Abrahama te kazao da ga je Bog pozvao u 75. godini života da napusti kult idola, svoju imovinu, obitelj, zajednicu i grad. Mojsiju pak Bog daje snagu da uspostavi dijalog s faraonom, te da oslobodi Izraelce. U evanđeljima je temeljni dijalog između anđela Gabrijela i Marije: kroz dijalog Marija otkriva Božji plan, prihvaća ga i kaže: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!” (Lk 1,38). Bog započinje dijalog s čovječanstvom i mi, njegova stvorenja, moramo promicati dijalog na svim razinama i u svim kontekstima: dijalog između muža i žene, dijalog između roditelja i djece za jačanje veza ljubavi u obitelji, dijalog između svećenika i župnih skupina i pastoralnih vijeća, dijalog s ljudima drugih vjera i religija – rekao je nadbiskup Shaw.

Dijalog među religijama i s građanskim institucijama

Tijekom Godine dijaloga, fokus će također biti na međureligijskom dijalogu, osobito među kršćanima i muslimanima. Formirat ćemo svećenike, laike, mlade ljude i učitelje da cijene i promiču dijalog, da shvate žurnost dijaloga za izgradnju mira i sklada među vjernicima – istaknuo je nadbiskup i dodao – Druga razina bit će ona koja se odnosi na građanske institucije. Hitno je potrebno promicati dijalog između političkog i vjerskog vodstva za poboljšanje života stanovništva, te jačanje mira u društvu i gradu.

Kršćani su pozvani biti aktivni sudionici dijaloga

Generalni vikar Nadbiskupije Lahore, Francis Gulzar, rekao je, također za agenciju FIDES, da je dijalog, u vrijeme kada vidimo kako ljudi gube mir i sklad, koristan i hitan za poboljšanje međuljudskih odnosa. Mi kršćani pozvani smo biti aktivni sudionici dijaloga, kako bismo promicali mir i sklad u Pakistanu – rekao je vlč. Hulzar i zaključio – Trebali bismo zalaganje za dijalog smatrati sastavnim dijelom naše misije, kako bismo mi i cijeli naš narod živjeli u jedinstvu i miru.

Izvor: https://www.vaticannews.va/

PODIJELI