Sveti Otac je prihvatio odreknuće biskupa Slobodana Štambuka od pastoralnog upravljanja Hvarsko-bračko-viškom biskupijom u Hrvatskoj, u skladu s kanonom 401 članak 1 Zakonika kanonskog prava, te novim biskupom imenovao monsinjora Petra Palića, svećenika Dubrovačke biskupije i dosadašnjeg tajnika Hrvatske biskupske konferencije – priopćio je Tiskovni ured Svete Stolice.

Don Petar Palić je rođen 3. srpnja 1972. u Prištini, na Kosovu, djetinjstvo je proveo u Janjevu, najstarijoj hrvatskoj dijaspori na Kosovu, koje je u to vrijeme pripadalo Skopsko – Prizrenskoj biskupiji.

Nakon osnovne škole, od 1986. do 1990. godine pohađao je klasičnu gimnaziju u Skoplju i Subotici. Od 1990. do 1995. godine studirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je postigao bakalaureat iz teologije. U listopadu 2005 godine upisao je postdiplomski studij na Teološkom fakultetu Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, u Austiji, gdje je 2009. godine postigao doktorat iz moralne teologije.

Za svećenika Dubrovačke biskupije zaređen je 1. lipnja 1996. godine. Nakon ređenja obnašao je sljedeće službe u Dubrovačkoj biskupiji: od 1996. do 2005. godine bio je predstojnik Katehetskog ureda; od 1998. do 2005. godine bio je osobni tajnik dubrovačkog biskupa; od 1999. do 2017. godine bio je ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika.

Od 2005. do 2008. godine upravljao je župom Dobl u biskupiji Graz-Seckau, u Austriji.  Godine 2009. imenovan je biskupijskim vikarom za pastoral, a od 2011. do 2017. godine obavljao je službu generalnog vikara Dubrovačke biskupije.

Osim toga bio je član Svećeničkog vijeća i Vijeća savjetnika Dubrovačke biskupije, te član Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju.

Godine 2003. bio je predsjednik Središnjeg odbora za pripremu posjeta pape Ivana Pavla II. Dubrovniku, a 2004. godine predsjednik Odbora za pripremu Hrvatskog nacionalnog susreta mladih u Dubrovniku.

Predstojnik je Stolnog Kaptola sv. Marije u Dubrovniku. Na izvanrednom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije, 25. siječnja 2017., izabran je za generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije. Govori njemački i talijanski, a služi se engleskim, ruskim i makedonskim jezikom.

Izvor: Vatikanski radio

PODIJELI