Još na stolu
Mirišu mi trišnje,
Jutros brane
I na stol su dane.
Svježe zrile
Pucaju od zdravlja,
To je trišnja
Što mi prija prava.

Jest da su mi
Na granama draže,
I sa grana
Kadih beruć jedem,
Al i ove
Što su sad na stolu,
Virujte mi
Od srca ih volim.

Ništa lipše
Virujte mi nema,
Kad u ustim
Stisnem je zubima.
Ona puca
Pripuna tad soka,
Još kada je
Stvarno dobro zrila.

Gledam trišnje
I mislim se Bože,
Dal u Raju
Ima boljeg voća.
Od trišanja
Ovih baš na Zemlji,
I da li je
Od moih ti bolja!

04.07.2018. Brat Bojan.

PODIJELI