Gospodine Isuse,danas se cijela domovina Hrvatska prisjeća patnji i stradanja grada heroja Vukovara i svih patnji naših dragih branitelja grada Vukovara i svih Vukovaraca koji su na današnji dan patili od neprijatelja koji je okupirao grad i kao što znaš zlostavljao,ubijao,mučio zarobljene ljude i civile.Sjeti se Isuse svoje Pregorke muke i muke svakog ubijenog branitelja grada Vukovara i svih nevinih žrtava koje su podnijeli svoju pregorku muku.Pogledaj i sve one koji su preživjeli okupaciju,maltretiranje i zlostavljanje kao i sve one žene koje su doživjele poniženje i silovanje.Vidiš Isuse kolike ljudi nose rane,kolika bolna sjećanja se nalaze u mislima i u podsvijesti tih ljudi koji su preživjeli patnje.Sjedini svoju patnju Gospodine Isuse sa svim patnjama branitelja grada Vukovara i svih civila koji su se napatili i koji su preživjeli smrtni strah poput Tvoga straha u Getsemanskom vrtu.Neka se po Tvojoj Pregorkoj muci ali i po Pregorkoj muci svih branitelja grada Vukovara i Vukovaraca koji su u Nebu ali i ovdje živi na zemlji obrati cijeli Hrvatski narod ali i neprijatelji Hrvatske i neka se zapali vatra Tvoje ljubavi u njihovim srcima.Neka se po Tvojoj Pregorkoj muci Gospodine Isuse i po muci branitelja Vukovara i Vukovaraca izlije kiša blagoslova na domovinu Hrvatsku i neka na ovim našim prostorima zavlada MIR,LJUBAV,RADOST I POŠTENJE…Hvala Ti Isuse! Zemljo Hrvatska Bog te blagoslovio!

( Molitvu prema nadahnuću napisao Josip Jozo Jurčević 18.11.2019. )

 

 

Molitve napisane za domovinu Hrvatsku svakodnevno objavljujemo na portalu PUT,ISTINA I ŽIVOT (www.put-istina-zivot.com) u kategoriji ” Dnevna molitva za domovinu Hrvatsku” a neke molitve će se čitati u nekoliko molitvenih zajednica pred Presvetim.Sestro i brate ako želiš pisati svoje molitve iz srca za domovinu Hrvatsku pošalji nam na email adresu [email protected] i mi ćemo ih objaviti na portalu.Neka vas prati Božji blagoslov!

Zemljo Hrvatska,Bog te blagoslovio!

Izvor: www.put-istina-zivot.com

PODIJELI