Moj Bog
Je stvorio Ljubav
Jer to je htio.

Moj Bog
Ljubi svakog
Da bi ljubljen bio.

Moj Bog
Se očituje
Javno i živo.

Moj Bog
Je na Zemlji
Nogom hodio.

Moj Bog
Je i među
Gubavim bio

Moj Bog
Je sa mnom
I uvik je bio.

Moj Bog
Me nikad nebi
Sama ostavio.

Moj Bog
Je cili svit
Otkupiti htio.

Moj Bog
Je zbog toga
I na Križu bio.

Moj Bog
Je i u grobu
Mrtav boravio.

Moj Bog
Je treći dan
Od mrtvi Uskrsnuo.

Moj Bog
I danas sa nama
Svim ljudima živi.

Moj Bog
Je živi Bog
Kojemu se divim.

Moj bog
Je Isus Krist
Koji u meni živi!

19.05.2018. Brat Bojan.

PODIJELI