“Ljubav je najmirisniji cvijet našega kraja.”

Laoska poslovica

PODIJELI