“Krist je jedini most koji vodi sa Zemlje u nebo.
I lijevo i desno se nalazi ponor.”

– Katarina Sijenska

PODIJELI