Mirisna Gospe, rajska liposti, tebi koja krasiš Leopoldsko svetište…

86

Mirisna Gospe, rajska liposti, tebi koja krasiš Leopoldsko svetište… tebi koja u nebesima svetim neprestalno bdiš u molitvi za sve potrebite, tebi vječna hvala što trpiš i suosjećaš sa nama! Vidjela sam divno mjesto molitve, posjetila Padovansko svetište, bazilike. Vidjela bolne, kako su puni ufanja i ljubavi za Boga, svece i tebe, obradovalo me to ponajviše, što još uvijek zahvaljujući Kristu ljubav u srcima ljudskim diše i grijehe im Gospod uz pomoć svetog Leopolda briše. Blagoslovljen je u Raju svetac ispovjedatelj, skupa sa svetim Antom Padovanskim. Neka se raduju nebesa i zemlja spomendanu na tješitelja, ozdravitelja, čuvara dječice, darivatelja braka. Zagovaraj nas pred Ocem sveče mili, zagovaraj nas Bogorodice pred sinom preljubljenim, treba nam gorljivo spasenje, koje u Raju stanuje. Molite da ozdrave bolni, prošnju vam darujem i unaprijed vam zahvaljujem Ružo Otajstvena, Padovanski Cvijete, Ruko ispovjedateljska…. Hosana Ocu, Sinu i Duhu Svetome na darovima divnih duša!

Od Ana Emanuela Šimunić, 13.06.2017.

PODIJELI