MIJO NIKIĆ: Nisu sve sekte opasne, ali one koje ipak jesu mogu biti smrtonosne

482
O FENOMENU NOVORELIGIJSKIH POKRETA, NEW AGEU I NEXT AGEU, SLJEDBAMA KAO PAKLENSKIM PRIČAMA, ULOZI DRŽAVE, ZAKONA, ŠIRENJU UTJECAJA NA HRVATSKU, OPASNOSTIMA ZA CRKVU I DRUŠTVO U CJELINI…

Problematiku novih religioznih pokreta, širenje new age paradigme, njihovu ulogu u svijetu, ali i utjecaju u Hrvatskoj, stavove o tom pitanje Katoličke Crkve i općenito sve najznačajnije aspekte spomenute teme, pojašnjava p. Mijo Nikić.

Pater Mijo Nikić, SJ., rođen je 1953. godine u G. Zoviku, kod Brčkog, BiH. Nakon studija filozofije i teologije u Zagrebu na Jordanovcu, zaređen je za svećenika Družbe Isusove 1980. godine u Zagrebu. Magistrirao je dubinsku psihologiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, a 2002. godine obranio doktorsku disertaciju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu: “Slika Boga u novim religijskim pokretima”. Od 1992. godine predaje psihologiju, psihologiju religije i povijest religija na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Na teološkom institutu DI (studij teologije) predaje eshatologiju. Objavio je više članaka u raznim časopisima. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim simpozijima. Urednik je dvaju zbornika: Novi religiozni pokreti (1997) i Reinkarnacija i/ili uskrsnuće (1998). Objavio je dvije knjige: “Slika Boga u vjerskim sljedbama i novim religijskim pokretima” (2003.) i “Psihologija obitelji” (2004.), te dvije knjižice: “Kako vjerom nadvladati strah” (2005.) i “Krive i prave slike Boga” (2006.). Održava duhovne vježbe za svećenike i časne sestre te psihološko-duhovne seminare za menadžere o ulozi duhovnosti u upravljanju stresom.

VODENJAK UMJESTO RIBE

Kad se govori o novim religioznim pokretima, dojam je da se, laički gledano, sve trpa u isti koš. Koje se i kakve razlike, te iz kojih i kakvih polazišta one proistječu?

– New age, ili Novo doba u hrvatskom prijevodu, naziv je za jednu novu životnu filozofiju, novu matricu ili paradigmu mišljenja i djelovanja koja se danas širi diljem svijeta preko svih mogućih sredstava javnog komuniciranja. New age je mreža raznih duhovnih i religioznih pokreta i meditativnih tehnika koje nude rješenje za sve čovjekove probleme. Transcendentalnom meditacijom i drugim meditativnim tehnikama pojedinac svojim silama, navodno, postiže promjenu vlastite svijesti i dolazi do prosvjetljenja te mnogobrojnim reinkarnacijama, opet sam po sebi postiže spasenje. Drugim riječima, radi se o pojavi nove duhovnosti, religije, medicine i, općenito, novog ili alternativnog načina života na svim razinama ljudskog ponašanja i djelovanja. New age se može nazvati i nova religiozna svijest u nastajanju čija je glavna karakteristika slobodno lutajuća forma duhovnosti koja se ne želi ograničiti nekom stabilnom strukturom, nego svoju snagu vidi u trajnoj promjeni.

Što se tiče podrijetla ovoga pokreta može se reći da je on dugo pripreman. New age se pojavio prvi put 60-ih godina prošloga stoljeća kad je skupina mladih nastala iz pokreta hipija, a sebe pokušala nazvati tim imenom, a nakon 1970. godine ovaj je pokret postao prepoznatljiv po nizu organizacija, publikacija i čitavoj mreži raznih aktivnosti s ciljem ujedinjenja svijeta. U korijenu ovog pokreta su ezoterično-astrološke ideje, kao i uvjerenje da se upravo u ovo vrijeme zbiva dugo pripremani prijelaz iz razdoblja Ribe u razdoblje Vodenjaka. Riba je simbol kršćanske ere koja, navodno, s ovim pokretom ustupa svoje mjesto eri Vodenjaka, odnosno razdoblju nekontrolirane kreativne slobode na svim područjima ljudskog djelovanja.

Koji su najpoznatiji i najutjecajniji utemeljitelji new agea, a time i nove religioznosti u svijetu?

– U pozadini ovoga pokreta stoje pojedinci i skupine istomišljenika iz javnog, kulturnog, znanstvenog i društvenog života koji pridonose popularizaciji samoga pokreta. Pripadnici se grupiraju prema spontanim interesima oko svojih idola kao što su Shirley McLaine, M. Ferguson, Fritjof Capra, zatim oko raznih stilova života i ponašanja kao što je vegetarijanstvo, zanimanje za astrologiju, neidentificirane leteće objekte, spiritizam i sl. New age se najviše širi preko novih religijskih pokreta te vjerskih, ili pseudovjerskih sljedbi prisutnih danas već u čitavom svijetu. Općenito se može reći da je kao globalni pokret vrlo prihvatljiv za sve one koji bi željeli brzo i bez velikog napora doći do sreće. New age je mreža raznih duhovnih i religioznih pokreta te meditativnih i psiholoških tehnika koje nude rješenje za sve čovjekove probleme.

Koliko razni novoreligijski pokreti i sljedbe imaju utjecaja ovdje, u Hrvatskoj, imaju li dobrih izgleda da privuku i kod nas veći broj ljudi?

– Novi religijski pokreti i razne vjerske, ili pseudovjerske sljedbe, šire se danas diljem svijeta, pa tako ih ima i u Hrvatskoj. Mnogobrojni religijski pokreti i njihove sljedbe lako nalaze svoje mjesto u duhovnoj mreži samoga pokreta.

Kako Crkva, napose Katolička, odgovara na izazove novoreligioznih pokreta, odnosno ovodobne new age paradigme?

– U svojoj enciklici Redemptoris missio, Ivan Pavao II. uspoređuje današnje moderno društvo koje traži izgubljenu duhovnu dimenziju, s Areopagom u kojem je Pavao pronašao i žrtvenik na kojem je pisalo: “Nepoznatom Bogu”, što ga je onda potaklo da dovikne Atenjanima: “Vidim da ste u svakom pogledu neobično pobožni” (Dj 17, 22). Kad bi se isti Pavao prošetao danas bilo kojom metropolom svijeta, pa i našim Zagrebom, čini mi se da bi i nama, s opravdanom dozom ironije, mogao uzviknuti kako smo neobično pobožni. Naime, zadnjih tridesetak godina prošloga stoljeća, ali i ovoga sadašnjega, karakterizira naglo buđenje i razvoj nove religioznosti, novih ili samo obnovljenih vjerskih i pseudovjerskih sljedbi i pokreta. Nova religioznost koja se širi preko raznih sljedbi, veliki je izazov Crkvi jer se predstavljaju kao alternativa kršćanskoj poruci spasenja po Kristu. Naime, novi religijski pokreti nekršćanske provenijencije izričito govore kako čovjeku ne treba spasenje po Kristu, nego mu treba samo prosvjetljenje, ili mu treba samo guru, vođa, učitelj koji će ga dovesti do prosvjetljenja u kojem je spasenje. Čak i neke sljedbe kršćanske orijentacije ne naviještaju više Krista kao jedinog Spasitelja. Prema najnovijem Katekizmu Katoličke Crkve posljednja i najveća obmana i prijevara Sotone bit će religiozne naravi. Sotona je stalno nastojao čovjeka odijeliti od Boga. Do sada je ljude zaluđivao idejom ateizma, proglašavajući da Boga nema, sada izmišlja krive slike Boga. Preko raznih sljedbi Sotona danas iskrivljuje sliku Boga i sliku čovjeka. Boga degradira na neosobnu kozmičku silu, a čovjeka proglašava bogom. To je nepravda i za Boga i za čovjeka, jer je zanijekana istina o Bogu da je On Stvoritelj i istina o čovjeku da je stvorenje. Osnovna karakteristika new agea je u tendenciji da relativizira Apsolutno, tj. Boga, a da apsolutizira relativno, tj. da čovjeka smatra božanskim. U new ageu ponavlja se pokušaj gradnje Babilonske kule kojom su ljudi htjeli doći do Boga. Kršćanstvo nudi drukčiji put: Bog sam spušta se među ljude da ih obnovi, otkupi, preporodi te kao spašene i nove ljude dovede u Kraljevstvo Božje.

Koliko su pojedine novodobne vjerske sekte, osim za Crkvu, izazov i za društvo općenito?

– Osim za Crkvu, NRP su izazov, a ponekad i stvarna opasnost također i za društvo kao takvo, bez obzira na to je li riječ o vjernicima ili nevjernicima. Naime, poznati su slučajevi ubojstava ili samoubojstava koja su se dogodila u ambijentu novih religijskih pokreta. Podsjetimo, 18. studenoga 1978. više od 900 članova američke sekte “Hram naroda”, prema zapovijedi svoga osnivača i vođe Jima Jonesa počinilo je u Gvajani samoubojstvo, ili bilo nasilno ubijeno. U noći između 4. i 5. listopada 1994. pronađeno je 16 spaljenih leševa, među njima je bilo i troje djece, a pripadali su vjerskoj sljedbi “Hram sunca” (u Francuskoj ili Švicarskoj). U Japanu je zabilježeno nekoliko slučajeva masovnog trovanja u podzemnoj željeznici iza kojih su stajali članovi jedne vjerske sljedbe. Godine 1997. prema nagovoru svoga profesora ubilo se 39 mladih ljudi u sekti “Heaven’s Gate”. Iako su ovi mladi ljudi bili vrlo sposobni u radu na kompjutorima, izrađivali su web-stranice raznim kompanijama, ipak su bili naivni i povjerovali da će ih neki svemirski brod odvesti u više sfere svijesti ako budu sada spremni napustiti ovaj svijet, tj. učiniti kolektivno samoubojstvo, što su oni onda i učinili. Zato nije čudo da je časopis L’express, od 28.12.1995., pišući o sekti “Hram sunca”, u glavni naslov članka stavio riječi: “Secte: le récit de l’enfer” – “Sljedba – paklenska priča”. Naravno da se spomenuti naslov ne može odnositi na sve sljedbe, jer nisu sve tako agresivne i destruktivne, ali je istina da su neke od njih veoma pogibeljne, ne samo za Crkvu, nego i za društvo u cjelini, i da ih ima ne samo u dalekome svijetu, nego i u našoj sredini. Naime, previše je razorenih obitelji, čudnih pojava i nerazriješenih ubojstava i samoubojstava, posebice među mladima, a da i dalje ostanemo u iluziji kako se kod nas na tom području ništa posebno ne događa.

ZAVODLJIVO ZA ČOVJEKA

Ugrožavaju li neki novi religijski pokreti, sekte i kultovi, temeljne slobode građana?

– Novi religiozni pokreti i vjerske sekte za nas su, stvarno, veliki izazov i prema njima ne možemo ostati ravnodušni. Ovaj fenomen za nas je dvostruki izazov: s jedne strane on nas izaziva da ozbiljno preispitamo sebe, svoju vjeru koja je, možda, izgubila snagu kvasca, koja mnogima više nije sol zemlje i svjetlo svijeta, a prema Isusovim riječima upravo bi to Crkva trebala biti. Ako to više nismo, onda nije čudo da novi religiozni pokreti imaju uspjeha, jer i oni nude upravo to što bismo mi trebali biti. Drugi izazov je potreba da iskreno, ali i kritički, promotrimo nove religiozne pokrete i vjerske sekte i otkrijemo očigledne ili, što je češći slučaj, skrivene zamke i opasnosti u obliku novih ovisnosti što se kriju u pojedinim vjerskim sektama.

Deklaracija o vjerskoj slobodi Drugog vat. sabora u br. 2, svečano proglašava da svaka ljudska osoba u privatnoj i javnoj, u individualnoj i zajedničkoj formi ima pravo na vjersku slobodu. Mi poštujemo tu slobodu, ali također poštujemo i pravo svake osobe da upozna istinu. U tome duhu neka se odvija i ovo naše razmišljanje o vjerskim sektama i stavu Katoličke Crkve prema njima.

Kakav bi odnos države i zakona trebao biti prema religioznim pokretima i sljedbama?

– Trebao bi biti kao i prema svim drugim udrugama građana. To znači da bi državni zakon trebao poštivati slobodu savjesti i religioznog opredjeljenja svakog svog građanina. Međutim, država je dužna reagirati onda kad je ugrožena sloboda njenih građana, kad su pogođene obitelji koje se same ne mogu nositi s problemima koje im stvaraju vlastita djeca kad postanu članovi nekih sljedbi koje traže novac ili druge vrijedne stvari. Zatim, država mora obraniti mlade i zaštiti ih od sljedbi koje se služe metodama koje ugrožavaju psihički integritet osobe, ili pak potiču mlade na neka kriminalna djela.

Mnogi se kršćani, potaknuti vlastitim problemima, obraćaju za pomoć raznim iscjeliteljima, duhovnim pokretima. Govori se i o magijskoj svijesti… Kako to objašnjavate?

– Ideologija new agea obećava svekoliku pomoć za dušu i tijelo i to prema načelu ovdje i sada. To je zavodljivo današnjem čovjeku koji ne zna i ne želi strpljivo raditi na sebi, koji ne želi dugoročno misliti i djelovati. Spomenuta ideologija ima uporište u vjerovanju da same ljudske misli i namjere imaju svemoćno djelovanje, odnosno da same od sebe ostvaruju ono što čovjek zaželi. Psihologija se temelji velikim dijelom na vjerovanju u magijsku moć ljudske svijesti, a još više u moć čovjekove podsvijesti. Magijska svijest razvila se već u prvoj godini života kad je dijete živjelo u takvoj simbiozi s majkom da sebe nije razlikovalo kao posebni entitet od majke. Koncem prve godine kad se racionalna svijest tako artikulirala da je dijete postalo sposobno uočiti kako je ono zasebna stvarnost, magijska svijest koja je do tada vladala trebala je biti potisnuta da bi se sve više usvajao objektivni svijet stvarnosti. Do tada je dijete svojom magijskom sviješću vjerovalo da može sve što zaželi, budući da je doživljavalo kako je sve ono što majka čini rezultat vlastitih želja i namjera. Koncem prve godine dijete počinje doživljavati sebe kao zasebni entitet, razrješujući simbiotičku vezu s majkom tako da magijsku svijest nesvjesno potisne u podsvijest odakle se ona, međutim uvijek može aktivirati. To se najčešće događa u stresnim situacijama kad magijska svijest ponudi svoje magično rješenje problema koji muči čovjeka. Budući da ovaj pokret daje veliku važnost emocionalnim i nesvjesnim silama u čovjeku, nije čudno da je magijska svijest našla opet pogodno tlo za svoje djelovanje. Drugim riječima, shvatljivo je da će se javljati ideološke struje i vjerovanja u čudesnu moć magijske svijesti prisutne u čovjeku. Čovjek uglavnom odabire liniju manjeg otpora, zato traži lakša rješenja za svoje životne probleme. Kršćanstvo traži novog čovjeka koji se rađa umiranjem starog čovjeka u nama. To je ljudima teško prihvatiti i zato radije prihvaćaju ponovno rađanje kako ga naviještaju sljedbe koje propagiraju reinkarnaciju. Tu se novo rođenje događa automatski i bez našeg svjesnog angažmana.

Zaključno – trebamo li kao društvo strahovati od sekti novoga doba? Hoće li se virus zvani new age i dalje širiti?

– Ozbiljni poznavatelji i akademski promatrači pokreta počinju govoriti o kraju ovoga fenomena. Njihov se sud temelji na empirijskoj provjeri koja govori o zatvaranju knjižara koje su prodavale njihovu literaturu, zatim o prestanku izlaženja raznih revija koje su promicale ideologiju i filozofiju toga pokreta. Također je primijećeno da mnogi predstavnici moderne kulture i znanosti koji su prije bili skloni tim idejama, sada se sve više udaljuju od njega. Zato se danas sve više govori o tzv. sljedećem dobu – next ageu. Next age se sve više profilira kao novo i različito doba od new agea iz kojeg je proistekao. New age je čvrsto vjerovao u ostvarenje sreće i sveopćeg blagostanja u novom (trećem) tisućljeću za sve ljude, odnosno čitav svijet. Međutim, početkom novog tisućljeća napušta se najavljivana utopija globalnog napretka za sve i priklanja se ideji pojedinačnog usavršavanja čovjeka u kojem često prevladavaju narcizam i individualizam – oznake koje čine bit next agea koji sve više i na svim razinama zamjenjuje dosadašnje stanje new agea.

Razgovarao: Darko JERKOVIĆ

 

ZATVOR BEZ ZIDOVA

Ljudi ne žele biti anonimna masa

– Tradicionalne religije tako su strukturirane i organizirane da nemaju dovoljno prostora ni vremena za svakog vjernika kao pojedinca. Vjerske sljedbe prilaze svakom vjerniku pojedinačno, nude ljudsku toplinu i osiguravaju mogućnost da se razviju osobni potencijali svake osobe. To ljudima godi i mnogi naivno povjeruju kako će u ovim sljedbama uvijek tako biti primljeni, voljeni i poštovani. Renata Sprung, disident sljedbe Jehovinih svjedoka, svjedoči u svojoj knjizi ‘Zatvor bez zidova’, kako se nakon lijepog i prijateljskog prijma brzo pokaže i druga strana medalje. Ona doslovce kaže: “U Društvu nismo ništa osjetili od one divne slobode koju uživaju djeca Božja. Jehovci stalno žive u strahu pred Harmagedonom i pred njim drhte, dok su drugi preoholi, jer su sigurni da će biti spašeni…”. Najranjivija i najpogođenija grupa koja ulazi u neku vjersku sljedbu jesu mladi koji su bez posla, neaktivni u životu župe, koji dolaze iz nesređene obiteljske sredine, ili pripadaju etničkim manjinama te ako žive u mjestima koja su uglavnom udaljena od utjecaja Crkve. Što se tiče religioznog inženjeringa, smatram da se on sastoji u autoritarnom vodstvu pojedinih gurua ili vođa vjerske sljedbe koji traže bezpogovornu poslušnost, kreirajući svojevoljno nove vjerske dogme prema svojim željama i potrebama.

Izvor: Glas Slavonije

PODIJELI