Makedonska grkokatolička Crkva je Katolička Crkva prema bizantskom crkvenom obredu, direktno odgovorna Svetom ocu u Vatikanu. Makedonska grkokatolička Crkva se sastoji od jednog apostolskog egzarhata.

Povijest

Makedonski apostolski vikarijat uspostavljene je 1883. te je postojao do 1913.godine. Između 1913. – 1923. uprava nad grkokatolicima u Makedoniji povjerena je brizi latinskog nadbiskupa u Skoplju. Od 26. listopada 1923. makedonski vjernici potpadaju pod nadležnost Križevačke eparhije. Za vrijeme 2. svjetskog rata makedonski grkokatolici spadaju pod jurisdikciju Apostolskog egzarhata u Sofiji (Bugarska), te se 1946. vraćaju u nadležnosti Križevačke eparhije. Dekretom Kongregacije za Istočne Crkve od 3. srpnja 1972. Skopsko-prizrenski biskup Joakim Herbut imenovan je apostolskim vizitatorom za katolike bizantskog obreda u Makedoniji, iako su oni de iure još uvijek pripadali u nadležnost Križevačkog vladike.

Sveta Stolica je 2001. imenovala latinskog biskupa u Skopju za apostolskog egzarha za Makedoniju. Katolička Crkva je rastavila egzarhiju od one bizantskog obreda u Križevcima 2008.

Izvor: https://hr.wikipedia.org/

PODIJELI