Kaže se, da je danas u krizi poslušnost. Isto tako poslušnost je vezana uz autoritet. Kao što se može reći da je poslušnost u krizi, tako se isto može reći i za autoritet. Kriza može označavati, da taj odnos može biti promijenjen na negativno ili pozitivno. Kriza je uvijek prilika da se učini kroz promišljanje jedan korak naprijed u želji da ljepše i bolje ostvari život, koji nam je dan iz ljubavi. Taj odnos autoriteta i poslušnosti treba se ostvarivati upravo kroz tu ljubav po kojoj smo stvoreni i u koju smo pozvani da živimo. Zato se kaže da je najveći autoritet ljubav, a isto tako najsavršenija poslušnost je ona iz ljubavi. Isus je pokazao svoje savršenstvo, u poslušnosti ljubavi do smrti na križu. „Znamenje koji on pokazuje da to smije činiti“, jest upravo ta Njegova ljubav koji će pokazati umirući na križu – gdje će biti razvaljen hram njegova tijela – ali će ga On u tri dana podići, uskrsnuvši od mrtvih. Tu Isus pokazuje da je razlog Njegova autoriteta ljubav, kojom On želi spasiti čovjeka od uništenja grijeha i đavla.
Bog je dao svojem Narodu Izraelu Savez, i tko je bio poslušan tome Savezu bio je blagoslovljen, a tko je živio neposlušno primao je na sebe prokletstvo. Pošto čovjek u svojoj slabosti i nemoći, nije mogao ispunjavati potpuno i savršeno Zakon, Bog je poslao svoga Sina da On taj Zakon ispuni. Na taj način Sin Božji, Isus Krist, je primio na sebe sve prokletstva i grijehe ljudi koji su kršili i koji će kršiti taj Zakon. Isus neće ukloniti taj Zakon, nego će   ga ispuniti i uzdići do savršenstva, dajući nam novi Zakon – da se ljubimo, kao što je On nas ljubio. Kao što je Zakon bio znakom Saveza s Bogom u Izraelu, tako je Isus, taj novi Zakon, znakom Saveza u Crkvi. Ne više slovo Zakona, već milost Duha; ne riječ napisana na kamenim pločama, već riječ ispisana u srcima našim; ne vanjska Riječ, već Riječ tijelom postala – Osoba Isusa Krista, koji je došao da se nastani i prebiva u našim srcima po Duhu Svetom. Taj novi Zakon Božji nosi u sebi Mudrost, bezazlene uči mudrosti; i Milost, obnavlja dušu, veseli srce i prosvjetljuje oči. Samo prihvaćanjem i čuvanjem u srcu Zakona – Osobe Isusa Krista, po kojemu smo postali djecom Božjom, ulazimo u Božji autoritet, po kojemu On može očistiti svoj hrama – naše srce. To srce je pozvano na poslušnost, da ga nečistoća požude ne udalji od Boga. Mi kršćani, kao udovi Isusova mističnog tijela, jesmo Njegovim hramom, i kao takve, Isus nas ima pravo očistiti. Isus čisti hram, da mu vrati prvotno značenje, a to je da bude Dom molitve. Naša srca također trebaju biti očišćeni da budu Dom molitve. Dom molitve, jest mjesto gdje se susrećemo s Bogom koji u nama stanuje po Duhu Svetom. Bez toga susretanja, prave molitve – razgovora s Bogom – naš život ostaje nepromijenjen. U ovom vremenu korizme, pozvani smo po milosti Božjoj na obraćenje, tj. na promjenu mentaliteta. I prije svega da naše shvaćanje autoriteta i poslušnosti ne bude kao što o tome misli i govori ovaj svijet. Nego da autoritet i poslušnost, vidimo kao dar po kojemu naš život može biti obnovljen i osposobljen za susretanje s Bogom koji nam želi dati svoje Kraljevstvo. Dopustiti Isusu da očisti hram našega srca, znači primiti Njegovu Riječ i Duha Svetoga u kojem kličemo Aba – Oče! Na taj način i za biva, kao za sv. Pavla, najveća snaga i mudrost, kojom nam se ponositi i drugima propovijedati, Isus Krist, Rapeti i Uskrsli Gospodin. Čuvajmo taj Zakon, Riječ Božju duboko u našim srcima, da Ona nas čuva od svega pogubnoga što vlada u ovome svijetu. Amen.

 

Pater Mihovil Filipović

 

PODIJELI