FOTO:Damir Bićanić/www.put-istina-zivot.com

U mome srcu mora biti mjesta za Boga i sve ljude: ”Ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe” tj. ljubiti Boga i brata istim srcem –  jednom ljubavi. Tko to izvrši  – sve je izvršio. Tko to ne učini, nije ništa učinio, makar čudesa činio. Moj Bog i moj bližnji su nerazdvojivi u mom srcu, mojoj ljubavi i životu. Tko ne ljubi Boga ne može ljubiti čovjeka. Da li sam blizu Kraljevstva Božjega ili daleko, moram pregledati svoje srce. Svatko je daleko od Kraljevstva Božjega, tko je daleko od ljubavi Božje u svom srcu i životu. Neka drugi prepoznaju da sam Isusov učenik, po mojoj ljubavi prema Bogu i djelima prema čovjeku.

Vinko Bagarić, 31. nedjelja kroz godinu, Tomislavgrad 19. studenoga 2009.

PODIJELI