Približavam ti se srcem, umom, dušom i tijelom Bože milosrdni,
predajem ti danas svoje molitvene nakane u ruke,
neka se ispunjava volja tvoja Oče dobri,
daruj mene i moje bližnje zbog zasluga Isusovih presvetih rana.
Rosom dragosti rajske poškropi me Duše Sveti,
blagoslovi moju ljubav i boli moje,
moje trpljenje i pokora neka budu ugodni Raju.
Učini me dobri Bože plodonosnom,
da svakoj duši koju sretnem darujem utjehom, ljubavlju i nadom, amen!
Ez 47, 1-9.12
Vidjeh vodu gdje izvire iz Hrama. I svi do kojih doprije ta voda bijahu spašeni.
Potecite vode iz Svetišta Jeruzalemskog,
natopite korita presušjela,
natopite korijenje,
da stabla sa kojih jedemo budu vječno plodonosna,
a lišće ljekovitosti puno za naše boljke.
Potoci Kristove ljubavi neka se sliju u naša mora osjećajnosti,
neka nas izlječi kralj slave vječne, amen!
  »Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava« (Otk 22,17). 

 »Tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni« (Iv 4,14).

 »Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestrici Vodi, ona je korisna, ponizna, draga i čista.«
(sv. Franjo Asiški) 

Duše Sveti, ,,Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj,, studenac si našeg života,okrijepa jedina! Preobrazi nas Kriste vodom sa nebeskoga izvora, utaži našu žeđ, amen!

Otpjevni psalam:

 Ps 46, 2-3.5-6.8-9

Pripjev:

 S nama je Gospodin nad vojskama,

naša je utvrda Bog Jakovljev!

Iz nevolje me izbavljaš
zaklonu moj,
ti me spašavaš u nevolji Gospodine.

Od zore do noći štiti si moj,
podrhtavanje tla umiruješ
i daješ siguran hod nogama mojim.

Gospodin je pun djela moćnih,
od kraljuje nad svime,
on je Bog Jakovljev,
Bog naš!

 Evanđelje:
Iv 5, 1-3a.5-16

 Čovjek odmah ozdravi.

Dođi Gospodine u naša kupališta,
da nas opere ljubav tvoja od svih bolesti.

Kaži nam;  »Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!«

i mi ćemo biti ozdravljeni.
Daj nam najmiliji dar ozdravljenja i primi naše kajanje.
Ana Emanuela, KORIZMENO PUTOVANJE, Bilaj
PODIJELI