Konventualni franjevci u Hrvata

63

Konventualni franjevci u Hrvata (Arhivski prinosi i pabirci) djelo je u kojem je fra Ljudevit Maračić na 520 stranica sabrao 25 svojih raznih povijesnih radova, dosad objavljenih (ali i neobjavljenih) u raznim domaćim i stranima časopisima.

Objavljena u suizdanju Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca i Kršćanske sadašnjosti, knjiga je podijeljena u četiri velike cjeline, prema geografskoj ili sadržajnoj tematici, gotovo isključivo vezano uz Istru i Dalmaciju.

Središnja tema knjige Konventualni franjevci u Hrvata. Arhivski prinosi i pabirci su povijest i poslanje franjevaca konventualaca u hrvatskim krajevima.

U prvom dijelu knjige tri su rada o nebeskim zaštitnicima današnje Hrvatske provincije franjevaca konventualaca i dva o prekretnicama u povijesti Franjevačkoga reda i konventualaca u hrvatskim krajevima. Šest radova u drugom dijelu knjige posvećeno je zanimljivim temama iz povijesti franjevaca konventualaca u hrvatskim krajevima.

Treći dio knjige autor je posvetio svekolikoj kulturnoj baštini svoje redovničke zajednice. Nudeći ovu knjigu povijesno-franjevačkih priloga, želja autora je iz zaborava spasiti barem neke događaje i brojne ličnosti koji su opečatili osamstoljetnu prošlost franjevačke nazočnosti na našim prostorima.

Autor, fra Ljudevit Anton Maračić, ponajviše zahvaljujući arhivskom istraživanju nudi pregršt priloga i pabiraka iz franjevačke provincijske prošlosti. Djelo su recenzirali dr. Ivan Armanda (Hrvatski leksikografski zavod) i dr. Lovorka Čoralić (Hrvatski povijesni institut).

Prvi recenzent, dr. Ivan Armanda, među ostalim ističe: „Radovi dokazuju da franjevci konventualci u hrvatskim krajevima, vjerni idealima i ‘očinskom savjetu’ sv. Franje Asiškoga, nisu samo sebi živjeli nego su i drugima koristili. Stoga je i njihova povijest, uključujući teme obrađene u ovoj knjizi, i drugima korisna. U to će se uvjeriti svi koji uzmu u ruke ovu knjigu, pisanu jednostavnim stilom i stoga pristupačnu široj publici. Ove karakteristike rese i druge Maračićeve radove, a utemeljenost na objavljenim i neobjavljenim vrelima, pri čemu je potonja osobito crpio iz samostanskih arhiva svoje redovničke zajednice i iz središnjega provincijskoga arhiva u Zagrebu, daje osobitu vrijednost i nepobitni znanstveni karakter njegovim historiografskim radovima.“

Recenzentica dr. Lovorka Čoralić izdvaja: „Rukopis koji je ovdje predstavljen i recenziran zavrjeđuje sve pohvale. Minucioznost pristupanju problematici danas i nije učestala pojava u nestrpljivih povjesničara željnih brzih rezultata, a ovdje se zrcali dugogodišnja predanost i vrhunsko poznavanje arhivskoga gradiva s obje strane jadranskih obala. Gradivo i teme koje fra Ljudevit obrađuje mogle bi, u rukama povjesničara koji nisu skloni toleranciji, izazvati oprečne stavove na hrvatsko-talijanskim relacijama, kako onima kulturnoga i vjerskog obilježja, tako i onima koji se odnose na vječno propitkivanje nacionalnih identiteta. Fra Ljudevit je daleko iznad toga. Smjeran, objektivan, znanstven i ponajprije miroljubiv i osjetljiv na sva turbulentna vremena koja su se prelamala kroz prostore koje obrađuje.“

Sam autor, fra Maračić, u predgovoru knjige ističe: „Provincija konventualnih franjevaca na našim prostorima nema jednu cjelovitu povijesnu monografiju, a ovdje su ponuđeni birani kamenčići za stvaranje potpunijega povijesnog mozaika. Analiza u vidu sinteze. Možda će netko i posegnuti za ponekim od objavljenih priloga i pokušati stvoriti zaokruženu sintezu osamstoljetne prošlosti.“

Knjigu potražite u knjižarama ili web knjižari Kršćanske sadašnjosti po cijeni od 140 kuna.

PODIJELI