1

Kadionici

Jahve reče Mojsiju: 2»Kaži Eleazaru, sinu svećenika Arona, da ukloni kadionike – jer su posvećeni – iz toga zgarišta, a neposvećenu vatru iz njih neka razaspe podalje. 3Kadionici onih koji su sagriješili i grijehom život pokopali neka se prekuju u pločice za oblaganje žrtvenika. Doneseni su, naime, pred Jahvu, pa su posvećeni. Neka budu opomenom Izraelcima!«
4Tako svećenik Eleazar uze kadionike od mjedi što su ih prinosili oni koji izgorješe; prekovaše ih u pločice za oblaganje žrtvenika. 5One su opomena Izraelcima da se nitko nepozvan – nitko tko nije od Aronova potomstva – ne smije približiti da pali tamjan pred Jahvom, kako mu se ne bi dogodilo kao Korahu i njegovoj družini, prema onom što je kazao Jahve po Mojsiju.
6

Narod rogobori – Aron posreduje

Sutradan je sva zajednica rogoborila protiv Mojsija i Arona. »Pobili ste Jahvin narod!« – govorili su. 7Dok se zajednica skupljala protiv Mojsija i Arona, oni se okrenuše prema Šatoru sastanka, i gle: oblak ga prekri i slava se Jahvina pokaza.
8Tada Mojsije i Aron odoše pred Šator sastanka. 9I Jahve reče Mojsiju: 10»Udaljite se od te zajednice; u tili ću je čas uništiti!«
Oni padoše ničice. 11Zatim Mojsije reče Aronu: »Uzmi kadionik, stavi u nj vatre sa žrtvenika, metni tamjana, a onda se žuri do zajednice da obaviš nad njom obred pomirenja. Gnjev je Jahvin već izbio i zlo je počelo!«
12Aron uze što mu je Mojsije rekao te otrča usred zbora, a kad tamo: pomor među narodom već počeo. Stavi tamjana te obavi obred pomirenja nad narodom. 13Zatim stade između mrtvih i živih i zlo se ustavi. 14Bilo ih je mrtvih od toga zla četrnaest tisuća i sedam stotina, osim onih koji su poginuli zbog Koraha. 15Aron se vrati k Mojsiju na ulaz u Šator sastanka; pomor se ustavi.
16

Procvjetao Aronov štap

Jahve reče Mojsiju: 17»Razloži Izraelcima te od njih uzmi po jedan štap za svaki pradjedovski dom; uzmi od svih njihovih starješina za njihove pradjedovske domove dvanaest štapova. Ime svakoga napiši na njegovu štapu. 18A kako ima po jedan štap za svakoga starješinu pradjedovskih domova, Aronovo ime napiši na Levijevu štapu. 19Onda ih pohrani u Šator sastanka pred Svjedočanstvo; ondje gdje se s tobom sastajem. 20Štap onoga čovjeka koga izaberem propupat će. Tako ću maknuti od sebe rogoborenje Izraelaca kojim prigovaraju vama.«
21Mojsije tako kaza Izraelcima. Sve njihove starješine dadoše mu štap, po jedan štap za svakoga starješinu – dakle, dvanaest štapova za njihove pradjedovske domove. Među njihovim štapovima bio je i štap Aronov. 22Mojsije pohrani štapove pred Jahvu u Šatoru svjedočanstva. 23Kad sutradan Mojsije uđe u Šator svjedočanstva, gle: štap Arona iz doma Levijeva propupao! Potjerala mladica, procvjetao cvijet i sazreli bademi.
24Tada iznese Mojsije ispred Jahve sve štapove sinovima Izraelovim. Oni ih razgledaše, a onda svatko uze svoj štap.
25Jahve reče Mojsiju: »Opet stavi Aronov štap pred Svjedočanstvo, neka se čuva za znak buntovnim sinovima. Dokončaj tako njihovo rogoborenje protiv mene da ne izginu.«
26I učini Mojsije: kako mu je Jahve zapovjedio, tako učini.
27»Izgibosmo!« – rekoše Izraelci Mojsiju. »Propadosmo! Svi odreda propadosmo! 28Tko god priđe Jahvinu prebivalištu, umire… Zar ćemo svi izginuti?«

PODIJELI