Srebrne trube

Jahve reče Mojsiju: 2»Napravi sebi dvije trube; napravi ih od kovana srebra. Neka ti služe za sazivanje zajednice i za pokretanje tabora. 3Kad se u njih zatrubi, neka se sva zajednica skupi k tebi na ulazu u Šator sastanka. 4Ako li se zatrubi u jednu, neka se k tebi skupe glavari izraelski, tisućnici. 5Kad popratite trubljenje bojnim poklikom, neka krenu logori utaboreni na istočnoj strani. 6Kad popratite trubljenje bojnim poklikom po drugi put, neka krenu logori utaboreni s južne strane: neka se trubljenje poprati bojnim poklikom da oni krenu. 7Trubite i da skupite zajednicu, ali bez bojnog poklika. 8Neka u trube trube svećenici, sinovi Aronovi. Neka vam to bude trajnom uredbom za vaše naraštaje.
9Kad u svojoj zemlji pođete u rat na neprijatelja koji vas pritisne, zaorite na trube s bojnim poklikom, i Jahve, Bog vaš, sjetit će se vas i bit ćete izbavljeni od svojih neprijatelja. 10Na dan svoje svečanosti, svojih blagdana ili svojih mjesečevih mlađaka, dok prinosite svoje paljenice i pričesnice, trubite u trube. Neka to za vas bude spomen pred Bogom vašim. Ja sam Jahve, Bog vaš.«
11

V. PUTOVANJE OD SINAJA DO PARANA

Polazak sa Sinaja

Druge godine drugoga mjeseca dvadesetog dana u mjesecu diže se oblak iznad Prebivališta svjedočanstva. 12Tada se Izraelci zapute iz Sinajske pustinje na svoja putovanja. Oblak se zaustavi u pustinji Paranu.
13Tako na Jahvinu zapovijed danu Mojsiju krenuše prvi put. 14Prva je krenula zastava tabora Judinih sinova u svojim četama. Nad njihovom vojskom bijaše Nahšon, sin Aminadabov; 15nad vojskom plemena Jisakarovaca stajaše Netanel, sin Suarov, 16a nad vojskom plemena Zebulunovaca bijaše Eliab, sin Helonov.
17Zatim, pošto je rastavljeno Prebivalište, krenuše Geršonovci i Merarijevci noseći Prebivalište.
18Potom krenu zastava tabora Rubenova u svojim četama. Nad njihovom vojskom bijaše Elisur, sin Šedeurov; 19nad vojskom plemena Šimunovaca stajao je Šelumiel, sin Surišadajev; 20nad vojskom plemena Gadovaca bio je Elijasaf, sin Deuelov.
21Potom krenuše Kehatovci noseći posvećene predmete. Tako je Prebivalište bilo podignuto prije njihova dolaska.
22Onda krenu zastava tabora Efrajimovaca u svojim četama. Nad njihovom vojskom bijaše Elišama, sin Amihudov, 23nad vojskom plemena Manašeovaca stajaše Gamliel, sin Pedahsurov; 24nad vojskom plemena Benjaminovaca bijaše Abidan, sin Gidonijev.
25A kao zalazna straža za sve tabore krenu, u svojim četama, zastava tabora Danovaca. Nad njihovom je vojskom stajao Ahiezer, sin Amišadajev. 26Nad vojskom plemena Ašerovaca bio je Pagiel, sin Okranov; 27a nad vojskom plemena Naftalijevaca bio je Ahira, sin Enanov.
28Takav je bio red putovanja Izraelaca svrstanih u svoje čete. Tako su putovali.
29

Mojsijev prijedlog Hobabu

Mojsije reče Hobabu, sinu Midjanca Reuela, Mojsijeva tasta: »Zaputili smo se u kraj o kojemu je Jahve rekao: ‘Dat ću vam ga!’ Pođi s nama i dobro ćemo ti činiti, jer je Jahve obećao sreću Izraelu.«
30»Ne idem«, odgovori mu, »nego se vraćam u svoju zemlju; k svojima se vraćam.«
31»Molim te, ne ostavljaj nas!« – reče. »Budući da znaš gdje nam se treba u pustinji utaboriti, valjat ćeš nam kao oči. 32Ako s nama pođeš, dobročinstva koja nam Jahve bude udijelio s tobom ćemo dijeliti.«
33

Odlazak

Od Jahvina brda putovali su tri dana hoda. Kovčeg Jahvina saveza išao je pred njima ta tri dana hoda da im potraži mjesto odmora. 34Danju je opet Jahvin oblak bio nad njima, kako bi se iz tabora zaputili.
35Kad bi Kovčeg polazio, Mojsije bi rekao: »Ustani, Jahve!
Neprijatelji tvoji neka se rasprše!
Koji tebe mrze nek’ bježe pred tobom!«
36A kad bi se zaustavljao, popratio bi: »Vrati se, o Jahve!
Izraelu ti si
tisuće bezbrojne!«

PODIJELI