FOTO: Ivica Valand

Ima jedna Gospa lipa
Što nas pazi, što nas čuva,
Da nas zloća ovog svita
Što sad vlada, ne oduva.

Ima jedna Gospa naša
Ta prilipa Mati mila,
Jer nas voli, jer nas ljubi
I u našim je srcim živa.

Ima jedna Gospa lipa
Kojoj ja se uvik molim,
Jer osićam da me čuva
I zato je jako volim.

Ima jedna Gospa draga
Što se za nas Bogu moli,
I u srce sve nas prima
Jer sviju nas isto voli.

Ima jedna Gospa Mati
Što po svitu nas sve čuva,
To je Majka našeg Krista
To je naša Gospa Sinjska!

Ima jedna Gospa lipa
Što nas pazi, što nas čuva,
Da nas zloća ovog svita
Što sad vlada, ne oduva!

22.03.2015. Brat Bojan.

PODIJELI