“Ljudi koji pomažu drugima pozitivno misle o sebi. Jačaju samopoštovanje. Zatim, dok pomažu drugima — onima koji su u daleko većoj potrebi — manje misle o svojim, uglavnom manjim problemima.”

Dr. sc. Ivan L. Đidara

PODIJELI