Imaš pravo opraštati i o ljubavi maštati

57

Tamo gdje se spominje pravo
Tamo je prisutan đavo

Jer što si stvorio da bi imao pravo
Pravo je izmislio đavo

I Đavao sudi po pravu
A ti nemoj naškoditi ni mravu

Jer u Božijem zakonu piše
… Riječ koju ne može nitko da izbriše

Ne sudite i neće vam se suditi
I nemoj onda ni suditi ni kuditi

Ako želiš Božiji biti
Nemoj se iza prava kriti

Jer nemaš pravo nego puno više
Tako u svetim knjigama piše

Dano ti je da možeš opraštati
I o vječnoj Ljubavi maštati…..

 

Srećko Ivanković

PODIJELI