Zaklada za pravnu kulturu Ordo Iuris podnijela je prošli tjedan protiv Matije Babića kaznenu prijavu zbog 

poticanja na mržnju i nasilje te tužbu zbog počinjene teške uvrede i zločina iz mržnje protiv kršćanskih vjernika, 

kao i udružnu tužbu za zaštitu od diskriminacije zbog rasističkih, antikršćanskih i antisemitskih iskaza koji su 

također izneseni u objavama na Babićevom facebook profilu uoči i nakon Uskrsa 2020. godine. 

Matija Babić je putem medija doznao za pravne radnje poduzete protiv njega, ali toga nije spriječilo da nastavi 

s govorom mržnje protiv vjernika. Naprotiv, novim objavama koje imaju za cilj obezvrijediti katolike i 

nahuškati pratitelje protiv istih, pridodao je i klevete koje su potaknule pojedince na prijetnje smrću prema javnoj 

osobi zbog njezina javnog iskazivanja katoličke vjere. 

Obzirom na navedeno, apeliramo na pravosudne institucije da žurnim i stručnim djelovanjem pokažu svoju 

opredijeljenost za punu zaštitu prava vjernika i vjerskih skupina, jer „bez vladavine prava ljudska se prava ne mogu 

ostvariti, bez ljudskih prava vladavina prava je tehnički mehanizam bez vrijednosnog orijentira.”

Isto tako, pozivamo i Facebook da promptno reagira na govor mržnje na njihovoj platformi, jer izostanak 

njihove reakcije je začuđujuć i daje povoda zaključku da određeni korisnici imaju privilegiraniji status od drugih. 

SVIM MEDIJIMA 08. lipnja 2020. 

1 Zvonimir Lauc, Načelo vladavine prava u teoriji i praksi, Pravni vjesnik god. 32 br. 3-4, 2016 

ZAKLADA ZA PRAVNU KULTURU 

ORDO IURIS 

Rudeška cesta 172, Zagreb 

[email protected] https://ordoiuris.hr/ 

PODIJELI