Na rijeci Tormes vatra sine
iz praznine
posred neba
u visini vrtlog tmine
bijeli šator Marijin
Usred sunca
čas jezika i glas Boga
sveta vatra
život gori
Zlato oca
krunu slave
Isus
vraća Gospodu
Sjaje krila u leptira
sveta sjena Betlehema
u školjci je dijete
rosa od koralja, krv
u kápi vina
Salamanca
dúgā od tišínā
Tomislav Marijan Bilosnić
 
Zemunik, 20. prosinca 2019.
PODIJELI