To je najvažnija i najradosnija istina koju poznajemo. To je poruka koja nas čini vrlo sretnima.

Svatko se od nas smije osjećati ljubljenim i kazati: „Voljen sam – ne samo od slabih ljudi, nego od svemogućega Boga koji je sama ljubav!“

Bog je ljubav koja nam se neprestano dariva. Bog je ljubav koja nas od vječnosti privlači. Bog je ljubav koja se svakodnevno slijeva u naša srca…

„Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga jer ljubav dolazi od Boga i tko god ljubi od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, nije upoznao Boga jer je Bog ljubav!“ (1 lv 4, 7).

„Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni!“ (lv 3, 16).

„Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grješnici, umro za nas. Koliko će nas sigurnije spasiti od srdžbe sada kad smo već opravdani njegovom krvi!“ ( Rim 5, 8).

Otvorimo se sadržaju ove poruke svih poruka, koja svakom čovjeku, ma u kojoj se prilici nalazio, uspijeva donijeti neizrecivu utjehu i beskrajnu radost.

 

Od Boga sam ljubljen! To znači: Ta ljubav vrijedi meni osobno!

U Božjim sam očima jedini i jedinstven, od Oca veoma ljubljeno dijete. Od vječnosti je mislio na mene. „Ne boj se jer ja sam te otkupio; imenom sam te zazvao: ti si moj!“ (Iz 43, 1).

 

Od Boga sam ljubljen! To znači: Bog me ljubi bezuvjetno, ne zato što sam dobar, nego zato što je on tako dobar, milosrdan i drag!

Nije mi potrebno tražiti poštovanje i priznanje kod ljudi koji me mnogo puta ocijene po tome što posjedujem ili što radim. Bog ljubi sve ljude bez iznimke.

„Jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si, i ja te ljubim!“ (Iz 43, 4)

Od Boga sam ljubljen! To znači: Mogu bezbrižno živjeti. Bog se brine o meni. U njega se mogu potpuno pouzdati i uvijek s njime računati.

“Jahve je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam; na poljanama zelenim on mi daje odmora!“ (Ps 23, 1-2)

 

Od Boga sam ljubljen! To znači: Ne trebam se ničega bojati: u Bogu imam neprestano moćnoga pomoćnika i najboljeg prijatelja na svojoj strani. Kod njega sam siguran (zaštićen).

„Jahve je sa mnom, i ja ne strahujem: što mi tko može?“ (Ps 118, 6)

 

Od Boga sam ljubljen! To znači: Bog mi prašta sve moje grijehe i čisti me od svake krivice. On me liječi i spašava.

„Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas!“ (Ez 36,  25.26)

 

Od Boga sam ljubljen! To znači: Bog me podiže i želi da budem slobodan i sretan. Za moju sreću (vječno spasenje) njemu niti jedna žrtva nije bila prevelika. U osobi Isusa Krista je čak i smrt na križu na se uzeo.

„Naprotiv, radujte se što ste dionici u Kristovim patnjama, kako biste se mogli radovati i veseliti i u čas kad se objavi njegova slava!“ (1 Pet 4, 13).

 

Od Boga sam ljubljen! To znači: Nebo je već započelo. Već sada smijem pripadati obitelji djece Božje, već sada smijem u ljubavi biti sudionik života trojednoga Boga i pjevati hvalu slave njegove.

„Slavi duša moja Gospodina; duh moj kliče od radosti u Bogu, Spasitelju mome!“ (Lk 1, 47)

„Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti i odmoriti!“ (Mt 11, 28)

 

„Neka se ne uznemiruje vaše srce! Vjerujte u Boga i u mene  vjerujte. U kući Oca mojega ima mnogo stanova. Kad ne bi bilo tako, zar bih vam rekao: Idem  pripravim vam  mjesto!“ (Iv 14, 1). „Obratite se i vjerujte u Radosnu vijest!“ (Mk 1, 15)

„A ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet: naša vjera.“ (1 Iv 5, 4).

Fra Petar Ljubičić

 

 

PODIJELI