„Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama“.

(1. Solunjanima 3, 12)

PODIJELI