“Stavljajte na glavu kacigu spasenja,u ruku uzimajte mač Duha koji je Božja riječ!”   

( Efežanima 6,17 )

PODIJELI