„Bog sve okreće na dobro onima koji ga ljube“.

(Rim 8,28)

PODIJELI