” Kad odpusti narod,uspe se na goru,u samoću ,da se moli.”

( Matej 14,23 )

PODIJELI