„Briga u srcu pritiskuje čovjeka, a blaga riječ veseli ga“

(Izreke 12,25)

PODIJELI