Čim legnem, odmah u miru i usnem, jer mi samo ti, o Jahve, daješ miran počinak.“ 

(Ps 4, 9)

PODIJELI