Slava Ocu

251

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu

U ovoj predivnoj molitvi zahvaljujemo Presvetom Trojstvu. Otac nas je stvorio, Sin otkupio, a Duh Sveti posvetio. Čitavo Presveto Trojstvo skrbi za naš vječni spas. S njima stanuju anđeli,arkanđeli,prijestolja,gospodstva,vlasti… i čovjek je određen da stanuje skupa s Bogom. Sam primjer nam je dao Sin Božji kako živjeti, te kako postignuti Slavu Božju. Bit i srž Božjeg kraljevstva jest upravo Slava. Otac Nebeski jest ljubav. Vidimo ga u Sinu, a Sina po djelovanju Duha u svjedočanstvu drugih. Ta ista Ljubav je poslanje Sina u svijet, da po njemu živimo, da se po njemu spasimo, te da po Njemu dođemo u Kraljevstvo Oca Njegova. Glas iz oblaka viče; „Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!“(Lk 9,35-36)

Sin je onaj kojega trebamo slušati, jer je Sin iznad anđela i iznad svega. Sin je Kralj svega i samo On treba kraljevati. Kao Bog, druga božanska osoba, jednak je Ocu. Ali, kao čovjek, poslan od Oca i u svemu vrši volju Očevu. Otajstvo Presvetoga Trojstva središnje je otajstvo kršćanske vjere i života. To je otajstvo Boga u njemu samome. Stoga je to izvor sviju drugih otajstva vjere i svjetlo koje ih obasjava. Naime, prva istina katoličke vjere kaže: Samo je jedan Bog, a tri su Božanske Osobe: Otac, Sin i Duh Sveti. Presveto Trojstvo imaju svoje značenje, a najčešća su ona koja oslikavaju Oca u sjedećem položaju, dok na koljenima drži raspetoga Krista na križu, a iznad Krista lebdi golubica, zatim prikaz Presvetoga Trojstva kako na nebu kruni Blaženu Djevicu Mariju ili pak prikaz Presvetoga Trojstva kako šalje anđela Gabrijela da navijesti Mariji da će začeti Spasitelja svijeta. Sve to pokazuje Božju nespoznatljivost i ljudsku malenkost pred Božjim licem, kao i važnost vjerničke skrušenosti pred tolikom Tajnom. Sama naša tajna vjere, sastoji se u tome, da Gospodnju smrt navještamo, Njegovo USKRSNUĆE slavimo, te Slavni dolazak iščekujemo. Iako Boga nikad nitko i ne vidje i iako nikada nećemo svojim umom i svojim srcem moći zahvatiti ni dio te Božanske dubine, pozvani smo dakle otkrivati trojstvenu Božju ljubav i nadati se da ćemo i mi jednoga dana biti njezini dionici. Jer nas je upravo radi toga Otac stvorio, a Sin otkupio, dok nas Duh Sveti vodi i posvećuje na tome putu. Predajmo se Presvetom Trojstvu, da nas vodi i ravna k pravome putu, putu savršenstva, te da zavrijedimo biti s Ocem, Sinom i Duhom Svetim u slavi Kraljevstva nebeskoga.

Rečeno je Mariji; „Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti“. – vrijedi to i za nas. Misli na to!

Urednik: Marko Martinović

PODIJELI