„Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagoslivlje.“

(Ps 29, 11)

PODIJELI