” Tako i vjera: ako nema djela,mrtva je u samoj sebi.”

( Jakovljeva poslanica 2,17 )

PODIJELI