On (Isus) ih upita:”A vi,za koga me vi držite?”

Matej 16,15

PODIJELI