Prvo čitanje:

2 Pt 3, 12-15a.17-18

 

Iščekujemo nova nebesa i novu zemlju.

 

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola

Predragi!

Iščekujte i pospješujte dolazak Dana Božjega

u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti

i počela, užarena, rastaliti.

Ta po obećanju njegovu

iščekujemo nova nebesa i zemlju novu,

gdje pravednost prebiva.

Zato, ljubljeni, dok to iščekujete,

uznastojte da mu budete neokaljani

i besprijekorni, u miru.

A strpljivost Gospodina našega

spasenjem smatrajte.

Vi dakle, ljubljeni,

pošto ste upozoreni,

čuvajte se da ne biste,

zavedeni bludnjom razularenika,

otpali od svoje postojanosti.

A rastite u milosti i spoznanju

Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista!

Njemu slava

i sada i do u dan vječnosti! Amen!

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 90, 2-4.10.14.16

Pripjev:

Bože, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.

 

Prije nego se rodiše bregovi,
prije nego postade kopno i krug zemaljski,
od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!

Smrtnike u prah vraćaš
i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!«
Jer je tisuću godina u očima tvojim
ko jučerašnji dan koji je minuo,
i kao straža noćna.

Zbroj naše dobi sedamdeset je godina,
ako smo snažni, i osamdeset;
a većina od njih muka je i ništavost:
jer prolaze brzo, i mi letimo odavle.

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim,
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Neka se na slugama tvojim pokaže djelo
tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj!

Evanđelje:

Mk 12, 13-17

 

Caru podajte carevo, a Bogu Božje!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pošalju Isusu neke od farizeja i herodovaca da ga uhvate u riječi. Oni dođu i kažu mu: »Učitelju, znamo da si istinit i ne mariš tko je tko jer nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjemu. Je li dopušteno dati porez caru ili nije? Da damo ili da ne damo?« A on im reče prozirući njihovo licemjerje: »Što me iskušavate? Donesite mi denar da vidim!« Oni doniješe. I reče im: »Čija je ovo slika i natpis?« A oni će mu: »Carev.« A Isus im reče: »Carevo podajte caru a Bogu Božje!« I divili su mu se.

Riječ Gospodnja.

PODIJELI