U okovima

94

Neki su prikovani uz male ekrane422 h
Drugi čitaju ljubavne romane

Treći su se u kocku zadubili
Četvrti su sve u kladionici izgubili

Peti su se navukli na drogu
Šesti su se upleli u jogu

Sedmi samo modu prate
Osmi bi da staro vrijeme vrate

Deveti samo rade
A deseti samo truju mlade

Veliki bi se bogova igrali
I mikročipove bi u tijelo žigali

I onda se pitaš zašto se u srcima tuga rađa
I zašto je sve manje ljubavi koja preporađa.

Zato jer u vjeri drijemamo
Vjere gotovo da i nemamo

A Isus kaže da samo vjera spašava
U vremena ova šašava

Kad sve vrvi od pošasti raznih
I srca ljubavlju praznih…

A samo je Ljubav jača od okova zla
I samo te ljubav diže sa tla

I spašava da u zemlju nebi propao
I tamo talente zakopao.

Za ljubav smo stvoreni,za ljubav rođeni
Mi do kraja trebamo biti ljubavlju vođeni

Samo Ljubavlju koju upoznašmo po Kristu
Možemo do kraja imati savjest čistu…

Zato vratimo se Bogu,čovjeku i vjeri
Jer se sve kod Boga Ljubavlju mjeri…

Srećko Ivanković

 

PODIJELI