TUŽNA PISMA O POŽARIMA!

79

Gori šuma
Gori jela,
Zapaljeni
Su i bori.
Ko to svoju
Ljubav širi,
Sa tom vatrom
Koja boli.

Oči pune
Su mi dima,
Dok mi suza
Ne miruje.
Ko će ljubav
Da ugasi,
Ko se radi
Toga smije.

Piromani
Teške ruke,
Svi govore
Da su oni.
Ali nikog
Da ufate,
U zapaljenoj
Baš toj zoni.

Ko duhovi
Oni da su,
Poput dima
Svi nestanu.
Dok se vatra
Širi šumom,
Nekažnjeni
Svi ostanu.

Gori šuma
Gori jela,
Zapaljeni
Su i bori.
Ko to svoju
Ljubav širi,
Sa tom vatrom
Koja boli!

29.08.2017. Brat Bojan.

PODIJELI