Sudit će te, neka sude i Isusa su nevinog sudili

66

Dok voliš i Bogu se moliš, vjerovatno ćeš imati i teških dana. Jer što si bliži Bogu veće su kušnje. Zato ne dopusti ikom da ti naudi. Samo VOLI, samo MOLI. BOG TE VJEČNOM LJUBAVLJU VOLI, DUHA SVETOG ZA TJEŠITELJA ŠALJE! Izdrži, ljubav je takva trpeća! Sudit će te, neka sude i Isusa su nevinog sudili. Ljubav ti zemaljsko ne može izbrisati niti ubiti, jer ti je korijen u ljubavi, iz Raja si došao na svijet, duša si koja pripada Nebu; Ocu, Sinu i Duhu Svetome… samo kad se potpuno predaš spasenju biti ćeš radostan, biti ćeš spašen! Krv Kristova obećava, jer je od Bogočovjeka! Korijeni su ti u Raju cvijete zemaljski! Ne uveni, izvor ti je divan, idi u sreću… u mir.

Od Ana Emanuela, 16.10.2017.

PODIJELI