POVJERENJE U BEZGREŠNO  SRCE  MARIJINO 

99

Dok nas bezgrešno srce poziva u Kristovu ljubav i mir, dok nas obasjava Gospa svojim blagoslovom… biti će obraćenja, biti će svetih spoznaja… Bogorodica je bila na zemlji, osjetila je mačeve u srcu i duši kada su joj razapeli najmiliju ljubav, ona najviše zna za boli svoga ljubljenoga sina, jer je ispod čistog srca Isusa nosila darivajuć ga kao žrtvu za naše grijehe, slušajuć Očevu volju. Zato i dan danas suosjeća sa nama, ohrabruje nas i blagoslivlja na križnim postajama… zna da ćemo uspjeti u svemu jer slijedimo Isusa… da ćemo ljubeć i mireći se dosegnuti Nebo. Ona je naša zaštitnica, i majka i prijateljica. Ona nas nježnošću Raja ljubi. Moli za nas! Želi sa nama radovati Isusa, želi dati hvalu Ocu, Sinu i Duhu Svetome. Ona je naš dar, naša nada… ona je Ruža Otajstvena, ponizna službenica Božja. Ona je blagoslov našim okovima. Hvala ti sveta radosti što si sa nama u našoj žalosti. Znam da što tvoje Presveto Djevičansko srce poželi za nas od Oca ljubljenog bit će nam dano, jer su zasluge Isusove naš život. Što sada vidiš u mome srcu, daruj na uslišanje Ocu dobrome, amen!
Ljubim ti Bezgrešno srce Gospe, ljubim ljubavlju svoga zahvalnoga srca!
Voli te tvoja Ana Emanuela,
Bilaj 6.02.2018. ?

PODIJELI