FOTO: Anđela Herendić/www.put-istina-zivot.com
 
U tihoj, zimskoj noći, prije mnogo vjekova,
u Betlehemu gradu, rodio se Mesija.
Rodila je Djevica, Djetešce premilo,
u pelene Ga povila i uzela u krilo!
 
 
Anđeli su pjevali, “Slava Bogu – Glorija!”
rodio se Kralj Nebeski, Majka Mu je Djevica!
Kad pastiri, novost čuli, idu vidjet Djetešce,
betlehemskoj žure štali, gdje se rodi, Isus mali!
 
 
O nađoše Josipa, gdje uz jasle kleči,
i Djevicu Mariju, ozarenu u sreći.
U jaslicama Djetešce, na slamici leži,
pruža svoje ručice i Majčici se smiješi!
 
 
Gleda Majka Sinčića i radost je prožima,
sluša divnu glazbu Neba i tihano Mu pjeva:!
“O Isuse, moj Božiću, pozdravljeni mi budi,
tek rođeni Kraljiću, s Tobom zora rudi!”
 
 
Betlehemska štalica, prepuna je sjaja,
tu anđeli i pastiri, pozdravljaju svog Kralja.
O Isuse Djetiću, s Tobom radost stiže,
Nebesko je Kraljevstvo, sad svakom srcu bliže!
 
 
(Anđela Herendić, – “Isusova mrvica”)
PODIJELI