UTIŠAJ MI BOLI OČE,
DAJ DA SAMO TVOJU LJUBAV SLUŠAM,
NE DAJ PATNJI DA ME KUŠA!
DAJ DA PRONAĐEM CVIJET NADE U PUSTINJI,
DA MU MOJE SUZE BUDU ROSA BLAGOSLOVA…
TAJ CVIJETAK KRISTU ŽELIM POKLONITI,
ŽELIM SE SA NJIM NADI USLIŠANJA RADOVATI!
BLAGOSLOVI ME ZAŠTITIO MOJA,
BLAGOSLOVI SVE KOJI TRPE, 
AMEN!
Bogorodice voljena, sa mnom moli,
moja te duša pozdravlja, sa tobom
muku Kristovu proživljava.
Blagoslovljeno ti Presveto srce,
koje živi za Isusa!
Blagoslovljeno Presveto srce Krista Spasitelja jedinoga!
   Duh Sveti neka mi bude zvijezda vodilja,
neka mi u molitvenoj duši vječno sja!
Amen!

 

Prvo čitanje:
Br 21, 4-9

Tko god bude ujeden, ostat će na životu ako pogleda zmiju.

Iz okova i smrti izbavlja nas tvoja dobrota spasonosna, hvala ti Oče ljubljeni jer nas utjehom i nadom daruješ, pokajanje naše uvažavaš, iz grijeha velikih izbavljaš. Od naših strahova činiš jakost, lik zmije koje se narod tvoj bojao i od koje je umirao pretvaraš u mjedni štap koji iscjeliva. 

 
»Tko god je u nj pogledao, ozdravio je, ali ne po onom što je pogledao, već zbog tebe, Spasitelju svijeta!«
 Pravječnost je ostala do dana današnjega, lik zmije simbol je ljekarne, vjera se u srcima sačuvala. Iz ropstva nas oslobađaš Oče, po zaslugama tvoga ljublejnog Isusa.
Otpjevni psalam:
Ps 102, 2-3.16-21
 Pripjev:

Gospodine, usliši molitvu moju, i vapaj moj k tebi da dođe!

Uslišanje mi daruj Bože dobrostivi,
ljubavlju me svojom ispunjavaj
u dane moje žalosti.
Nado jedina u tebe se uzdam,
molitvama predanim.

Sionske stube neka se spuste,
da uziđe vapaj moj,
do tvoga Nebeskog Kraljevstva.
Proslavi se vladaru života moga,
da me pogani ne izruguju više,
neka sve na uslišanje miriše!

Sva hvala tebi Trojedini Bože,
koji vidiš što je ispod moje kože,
koji vidiš kosti moje umorne,
bitke razočarane.

Blagoslovljeno je tvoje rajsko svetište,
ono je blagoslovilo moje nade,
moja duša i moje srce sja,
ime ga tvoje ukrašava snago moja ljubljena!

Evanđelje:
Iv 8, 21-30

 Kad uzdignete Sina Čovječjega, tada ćete spoznati da Ja jesam.

 Uskrsla ljubavi, želimo zaslužiti dobrim djelima, molitvom, postom i ljubavlju da živimo u tvom svijetu, primi naše pokajanje… dopusti nam biti ti prijateljem koji ti u radosti služi, znam da nećeš odbiti naša srca ponizna, jer ti ljubiš srca iskrena. Ti si Bog, ti si Spasitelj naš!

1. Ivanova 5,6 On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.
1. Ivanova 5,7 Jer troje je što svjedoči:
1. Ivanova 5,8 Duh, voda i krv; i to je troje jedno.
 Hvala ti Bože jer nas ljubiš i na obraćenje pozivaš,
hvala ti jer nam se osjećajem srca i duše obraćaš.
Hvala ti jer nam šapat Neba putem Svetog Pisma poklanjaš!
Hvala jer obećavaš i obećanja svoja ispunjavaš!
Hvala ti jer nam praštaš, jer nas osvještavaš.
Hvala ti za sve Gospodine!
Srca djetinja neka nam postanu,
neka zauvijek uz tebe ostanu, amen!
Od srca Ana Emanuela, Bilaj
PODIJELI