Duh Sveti i sakramenti

292

Iv 20,19-23

 

 

 

 

Tijekom deset godina svoga svećenstva otkrivam snagu Duha Svetoga. Divim se Božjoj blizini i promatram čudesa koja čini Isus u svojoj Crkvi. Gospodin i danas, po rukama običnoga čovjeka-svećenika, nudi spasenje, hrani mnoštvo svojim tijelom, iscjeljuje slomljena srca, povija unutarnje rane, oprašta grijehe, liječi fizičke i duhovne bolesti, blagoslovi supružnike i šalje svoje svećenike. Isus i dalje nastavlja svoje djelo u sili Duha Svetoga.
Evanđelje i Djela apostolska izvješćuju nas o živoj prisutnosti Boga-Duha Svetoga među onima koji su povjerovali Isusu. Međutim, Duh Sveti nije darovan samo ljudima onoga vremena, on je darovan i nama. Prema tome, i ti možeš osjetiti njegovo djelovanje. Možeš Ga prepoznati u sakramentima Crkve. On je prisutan kada se zajedno okupljamo u Isusovo Ime. Silazi na nas kad god to iskreno poželimo. „Aktivira“ se kadgod praštamo. Natapa žednu zemlju poput kiše. Duh je Sveti ljubav koju je Bog Otac u činu stvaranja udahnuo u ljudske nosnice i pokrenuo tjelesne udove. Evo bogolikoga čovjeka! Zato si stvoren za ljubav i da kroz svoju spolnost ljubiš kao što Bog ljubi. Duh Sveti, treća Božanska Osoba, koju je Isus Krist poslao svojoj Crkvi, prisutan je i danas među nama. Udahni poput zraka silu Duha Svetoga, koja lebdi nad tobom. Duh Branitelj, Duh Istine poučit će te o svemu i dozvati na pamet djelo spasenja.
Duh Sveti Isusov je Duh, Isusov dah koji on daje svojoj Crkvi. To je životni dah što ga je Isus izdahnuo u trenutku smrti. Na njega je Isus mislio dok je govorio o potocima žive vode. Ti su potoci krv i voda, koji su navrli iz Isusova boka. Mnogi su u toj slici prepoznali sakramente. To su znakovi Isusove prisutnosti u sili Duha Svetoga. Kao što Bog Otac dahne u ljudske nosnice životvorni dah – Ruah, tako Isus svojim dahom stvara novoga čovjeka koji na duhovan način egzistira po sakramentima. Sakramenti su znakovi spasenja ponuđeni svima koji povjeruju u Isusa Krista.
Duh Sveti po djelovanju vode učinio te je novim čovjekom. Ponovno si rođen u sakramentu krštenja. Rođen si odozgor. U Sili Duha Svetoga možeš Boga zvati „tata“. Postao si hram Duha Svetoga, njegova kuća. Postao si nositelj Duha Svetoga poput Gospe. U krštenju Duh Sveti je najveći dar koji čovjek može dobiti. Vjeruješ li u to?
Duh Sveti u sakramentu krizme učvršćuje tvoju vjeru. Razdaje svoje darove. On iste trenutke kada je silazio na apostole uprisutnjuje na mnoge ljude na koje su dalje apostoli polagali ruke. Tada se tresla zemlja. Taj isti Duh o kojem čitamo u Djelima apostolskim silazi i na tebe. Vjeruješ li u to?
Duh Sveti okuplja nas na euharistiju. Osposobljava nas za molitvu i osobno predanje. U Sili Duha Svetoga običan kruh i vino postaju živi Isus Krist. U Euharisti uprisutnjuje živoga Isusa. On ih pretvara u Isusovo tijelo i krv. Tako Crkva potvrđuje svoj identitet. Ona je Kristova Zaručnica. Duh i zaručnica zajedno vape: „Maranatha! Dođi Gospodine Isuse!“
Duh Sveti dolazi s darom mira svima koji se iskreno kaju. Mir je dar uskrslog Gospodina. Isus i danas u Duhu Svetom prašta svaki grijeh. U sakramentu ispovijedi događa se izljev Duha Svetoga. Obraćenik prima Silu odozgor i mir. Iznova može početi drugovanje s Bogom. Vjeruješ li u to?
Isus i danas liječi bolesne i nemoćne. Iscjeljuje njihove duhovne rane, prašta grijehe. Sve se to događa u sakramentu bolesničkog pomazanja. Vjeruješ li u to?
Duh je Sveti ljubav između Oca i Sina. Tako svaka obitelj, svaki sakramentalni brak postaje slika Presvetog Trojstva. Duh Sveti oblikuje muškarca i ženu u jednu svetu i nerazrješivu zajednicu. Vjeruješ li u to?
U sakramentu svećeničkog reda, točno na dan Pedesetnice, Duh Sveti pomazao me je da postanem „duhovni otac svima, koji traže iskrena srca Isusa Krista“. U Sili odozgor, na jedan poseban način kao i drugi prezbiteri, ujedinio sam se s Kirstom Svećenikom, Prorokom i Kraljem. U sili Duha Svetoga celibat postaje dar koji se dijeli i umnožava. U Sili Duha Svetoga izgovaram Isusove riječi: „Ovo je moje tijelo. Ovo je moja krv.“ To su čudesa koja promatram svakoga dana. Nisam to zaslužio. Sve je dar. Božja milost nadilazi moju slabost i grješnost. Duh Sveti nosi moju molitvu i žrtvu pred Prijestolje Oca. Ponosan sam što sam svećenik i član misijske Družbe čiji je zaštitnik Duh Sveti.
I ti možeš kroz često zaranjanje u sakramente postati svjedokom Božje prisutnosti. Promatrat ćeš Duha Svetoga na djelu. On je životvorac, uvodi te u puninu života. Dopusti Duhu Svetome da te vodi. Svaki dar dolazi od njega. Često vapi: „Dođi, Duše Sveti!“

 

Pater Arek Krasicki

 

PODIJELI