A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.”

 

Rimljanima 15,13

PODIJELI