“Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga
u Tvome ću domu prebivati
kroz dane mnoge.”

(Psalam 23,6 )

PODIJELI