Ukaže se ponekad čovjeku naviknutome na mrak,poraze i lose ljude zraka svjetla..poslana od Boga, da ga uvjeri ili podsjeti da svijet nije samo mrak ,da je njegov mikrosvijet lošega ipak samo to -mikrosvijet! Dio nečega,ne savršenoga,ali ne ni toliko crnoga kako izgleda kada se promatra iz nerealnog epicentra. Mikrosvijet jada može biti,dosta često i jeste,doživotan i nepromjenjiv,ali spoznaja o njegovom utjecaju na shvaćanje ostatka svijeta može zaista mijenjati živote,ili barem smanjiti broj ljudi koji žive,s ne pola,nego cijelom dušom u grobu.

Marijana Perković

PODIJELI