ŽENA JE…!

90
Žena je dar
Nebeski visina,
Samo ona
Taj miris ima.
U njenom srcu
Ljubav ta sije,
I kada voli
Ona tad grije.

Žena je proliće
I lito u nama,
Ona je zvizda
Što sije nama.
U njenoj Duši
Miris je cvića,
Ona je ljudi
Za sve nas srića.

Žena je Sestra
Tetka i Baka,
Ona je zvizda
Usred tog mraka.
I ko sa njom
Taj beskraj grli,
U srcu je njenom
Jedini i prvi.

Žena je lipota
Prolitnog cvita,
Ona je ruža
Ovoga svita.
Njezina prisutnost
Ovaj svit krasi,
I kad si uz nju
Njezim svati da si.

Žena je ono
Što nama fali,
Što nas čini velikim
Baš iz ljudi mali.
Ona je čoviče
Sve baš viruj nama,
Ona je žena
Žena i Mama!

08.03.2018. Brat Bojan.

PODIJELI