Kad se sitim
Dragi Ćaća,
Još se nisam
Ni rodio.
Kad si našu
Sa Prijateljima,
Odbranio
Domovinu.

Vidim mnogi
Prijatelji,
Tvoji dragi
Poginuli.
Braneć našu
Domovinu,
Još u tebi
Svi su živi.

Ponosan sam
Nate Ćaća,
I na ljude
Što su pali.
Branitelje
Naše mile,
Što živote
Tad su dali.

Glerdam polje
Boli Križa,
Uspomene
Na junake.
Pa se pitam
Dragi Ćaća,
Kako su im
Sada majke.

Srce boli
Duša gori,
Od ponosa
I žalosti.
Fala svima
Dragi Ćaća,
Na slobodi
I mladosti.

Kad se sitim
Dragi Ćaća,
Da si imo
Noge obe.
Ponosan sam
Jako nate,
I na ove
Sve grobove.

I zato ti
Obećavam,
Zaboravit
Nikad neću.
Branitelje
Mile naše,
Što dadoste
nama sreću.

Za sve naše
Branitelje,
I za dragog
Moga Ćaću.
Za Hrvatsku
Našu milu,
Ako triba
Život dat ću.

Kad se sitim
Dragi Ćaća,
Iz oka mi
Suza kane.
Nikad neću
Zaboravit,
Sve te ratne
Vaše dane!

09.07.2018. Brat Bojan.

PODIJELI