Z A Š T O..?

80


Zašto su mi
Ubili Ćaću,
I u logor
Odveli Majku.
Zašto su mi
Streljali Brata,
U ovom prošlom
Nepoštenom ratu.

Zašto mi se
Ditinstvo moje,
Pritvorilo
U pako a ne u Raj.
Dokle će ta mržnja
Da traje u nama,
I kada će doći
Toj osveti kraj.

Zašto su mi
Utisnuli samoću,
I rastavili
Od najdraži moji.
Pa se pitam:
“Ko je taj čovik,
Što nam sudbu
U životu kroji!”

Zašto sam morala
Da odrastem mala,
I u grob pokopat
To ditinstvo svoje.
Ko li će se sada
Da brine za mene,
I koli će gledat
Sad ocjene moje.

Zašto su mi
Uzeli mladost,
To ditinstvo
I najdraže moje.
Pa se pitam
Ja čiviče:”Zašto?
I da li će sritno
Biti dite tvoje:”

Zašto su mi
Ubili Ćaću,
I u logor
Odveli Majku.
Zašto su mi
Streljali Brata,
U ovom prošlom
Ludome ratu!

05.08.2017. Brat Bojan.

PODIJELI