Vrati me

128

 

 

Dragi moj Isuse! Kao što si se u snazi Duha vratio u Galileju, vrati i mene na ona mjesta, koja sam preskočila ili zaobišla u svom životu. Ispuni me svojim Duhom da sve propušteno, promašeno, neiskorišteno nadoknadim, vođena snagom tvoga Duha. Upravi moje korake prema ožalošćenima, siromašnima i svima koji su u potrebi.

Ali prije nego li pođem, srce mi ispuni ljubavlju, mirom, toplom i plemenitom riječi, ohrabrenja, vjere i nade. Daj da sve moje riječi, prijeđu u djela. Ne želim te imati samo za sebe, nego te donijeti u svako ljudsko srce svojih bližnjih. Pomozi mi na tvome – mome  putu.  

Stojka Pivić, Treća nedjelja kroz godinu 21.siječnja.2010.

PODIJELI