Dvije petrde

Sjede dvije petarde na ljuljački.
Jedna padne, a druga pukne od smjeha.

PODIJELI