VESELI DECEMBAR I NJEGOVI DAROVI!

56

U zadnjem mjesecu
I godine ove,
U veselom decembru
Djelimo darove.

Najdražima svojim
I Prijateljima dragim,
U decembru veselom
Najljepši su dani.

A najveći dar
Što se dati može,
To je naše srce
Hvala na njem Bože.

Nije sve u novcu
Autu i vili,
Najljepše je ljudi
Da smo zdeavi i živi.

I da smo sa svojim
Najdražima skupa,
Da nam naša srca
Kao jedno lupa.

Zato ću i u ovom
Decembru da dam,
Nekom svoje srce
A kome ću to znam.

I kom ako nebi
Majci ja ga dao,
Ona ga zasluži
Svi to dobro znamo.

U decembru ovom
Ništa mi ne treba,
Samo toplo srce
Od ljudi a i žena!

01.12.2017. Brat Bojan.

PODIJELI